PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZÁVODY
News photo
Avatar of Writer

David Průša,

2. května 2022

ADMINISTRATIVA

Jak jste již mnozí zaznamenali, byl nově spuštěn on-line registrační systém na závody. Odpadá tak mnohdy složité přihlašování přes kluby, navíc se posouvá termín pro řádné přihlášení. Jak ale bude přihlašování vypadat v praxi? 

Přihlášení na závod Mistrovství republiky jednotlivců, závody Českého poháru a Moravské ligy bude možné nově učinit pouze on-line prostřednictvím webové aplikaci na těchto stránkách, a to pro sobotní i nedělní závod na pátku do 12:00 hod. před závodem. Při přihlášení je nutné uhradit startovné on-line platbou prostřednictvím platební karty, bez této platby není registrace uskutečněna.

Registrace se provádí v sekci závody, je třeba kliknout na přihlášení k závodu a zde je nutno vyhledat jezdce, kteří se registrují a zaškrtnout u nich políčku, zda pojedou na 20-ti palcových kolech či kategorii Cruiserů. Registrace na místě v den závodu je možná s tím, že cena startovného se zvyšuje o 100%.

Přihlášeného jezdce je možno ze závodu odhlásit, a to nejpozději k okamžiku uzavření registrace, tedy do pátku před konáním závodu do 12:00 hod. Odhlášeným jezdcům bude vráceno startovné ponížené o storno poplatek 50 Kč, a to odesláním platby na účet, v němuž je vystavena platební karta, z níž bylo startovné hrazeno. Pokud dojde k odhlášení jezdce po ukončení registrace, startovné se nevrací. Výjimkou je vrácení startovného za nedělní závod, pokud je důvodem neúčasti jezdce zranění, jež utrpěl v souvislosti se sobotním závodem. Odhlášení jezdců se provádí e-mailem na adresu komise BMX či adresu uveřejněnou v propozicích k závodu. K vrácení startovného dojde do 5-ti pracovních dnů po skončení závodu.

U volných závodů rozhoduje o způsobu registrace pořadatel. Pokud využije on-line registrační systém, bude mu za registraci účtován poplatek ve výši 5-ti procent startovného. Pokud pořadatel rozhodne o manuální registraci, bude registrace provedena prostřednictvím registračního formuláře zpracovaného za jednotlivé kluby, který musí být zaslán na e-mailový kontakt uvedený v propozicích k závodu do středy do 23:59 hod. před závodem.

V den závodu se již nemusíte registrovat, postačí, pokud jezdec v rámci tréninku projede startovní či cílovou smyčkou, pochopitelně s čipem umístěním na kole. Projetí čipu smyčkou je pro administrátora důkazem, že se jezdec na závod odstavil. Po skončení tréninku administátor zkontroluje, zda-li mu v tréninku smyčkami projeli všichni přihlášení jezdci. Systém vyhodnotí jezdce, jejichž čip nebyl v tréninku zaznamenán. Ti budou vyvoláni hlasatelem pro ověření, zda-li se jezdec do závodu dostavil, či nikoliv, popřípadě bude zkontrolováno, zda-li je jeho čip funkční. Současně administátor pozná, zda-li v tréninku není jezdec, který do závodu není přihlášen. 

Jsem si vědomi toho, že se jedná o drobnou revoluci, nicméně si myslím, že pokud překonáme porodní bolesti a systém se ujme, ušetří nám spostu času. Vám odpadne ranní registrace, administátor se zase může naplno věnovat přípravě závodu, což by při současně probíhající registraci ztěží mohl. Současně budu rád za každý podnět k vylepšení aplikace, ostatně má ulehčit život nám všem. Je stále ve vývoji, v plánu je implementace přihlašování zahraničních jezdců, automatické zasílání potvrzení o zaplacení startovného klubu, notifikace, ale i registrace uživatelů, např. aby si jezdci mohli změnit avatara. Kdo jej bude chtít změnit už nyní, může mi poslat fotku o rozměru 600x600 pixelů a já mu ho zatím změním manuálně. Klidně mi je dávejte do mailu, jedině tak bude tato webová aplikace živým místem :-)